Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

Thông báo tặng sách DANG ĐÔI TAY ÔM LẤY MUÔN LOÀI

 Thông báo tặng sách DANG ĐÔI TAY ÔM LẤY MUÔN LOÀI (Tâm an cảnh sẽ an, Tâm bình thế giới bình)

Cư sĩ Diệu Nhung, cư sĩ Nguyên Phước Độ, cư sĩ An Long Minh, Shop Sinh thái Nguyên Bản, và các Cư sĩ khác hùn phước ấn tống và gửi tặng sách DANG ĐÔI TAY ÔM LẤY MUÔN LOÀI cho các đối tượng sau đây:
1. Độc giả người Việt đang sinh sống và làm việc tại VIỆT NAM.
2. Các tu sĩ Phật giáo người Việt không phân biệt tông phái.
3. Các cư sĩ người Việt đang nghiên cứu và thực tập Phật giáo.
4. Các cư sĩ khác.
…..

Quý độc giả nhận sách gửi thư yêu cầu đến địa chỉ email: damlinh.that@gmail.com
Trong thư, vui lòng ghi rõ:
Thư yêu cầu nhận sách DANG ĐÔI TAY ÔM LẤY MUÔN LOÀI  
Họ tên (ghi đầy đủ có dấu tiếng Việt (tại Việt Nam), tên theo hộ chiếu (ngoài Việt Nam)):
Địa chỉ: (ghi đầy đủ số nhà, tên đường, tên phường, tên quận, tên thành phố hay tỉnh thành (tại Việt Nam)/ theo quy định nước sở tại (ngoài Việt Nam))
Số điện thoại (ghi đầy đủ mã vùng nếu có):
Địa chỉ email (nếu có):
Số lượng (tối đa 20 cuốn):
Thư yêu cầu gửi sách vui lòng gửi trước ngày 30/09/2023. Sách sẽ được gửi đi bắt đầu từ ngày 1/10/2023.
Do số lượng có hạn nên sách được gửi đi theo thứ tự ưu tiên đối tượng được ghi ở trên.
Sách sẽ được gửi qua đường bưu điện theo thông tin địa chỉ Quí vị cung cấp.
Chân thành cám ơn Quí vị đã dành chút ít thời gian đọc thông báo này.
Kính chúc Quí vị an lạc và thảnh thơi.
Chúng con xin hồi hướng công đức này đến cho BA MẸ ở hiện tại và mười phương, chúng sinh ở hiện tại và mười phương, đều trọn thành Phật đạo trong phút giây hiện tại.
Nguyện cho hòa bình dàn trải khắp muôn nơi.
Cư sĩ Diệu Nhung
Các Cư sĩ khác
Đàm Linh Thất
Sống trong thực tại – Bình yên tự tâm

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

Thông báo tặng sách NGƯỜI LÁI ĐÒ CỦA CUỘC ĐỜI

 Thông báo tặng sách NGƯỜI LÁI ĐÒ CỦA CUỘC ĐỜI (Thực tập nếp sống thuần lương)

Cư sĩ Diệu Nhung, cư sĩ Nguyên Phước Độ, Shop Sinh thái Nguyên Bản, và các Cư sĩ khác hùn phước ấn tống và gửi tặng sách NGƯỜI LÁI ĐÒ CỦA CUỘC ĐỜI cho các đối tượng sau đây:
1. Độc giả người Việt đang sinh sống và làm việc tại VIỆT NAM.
2. Các tu sĩ Phật giáo người Việt không phân biệt tông phái.
3. Các cư sĩ người Việt đang nghiên cứu và thực tập Phật giáo.
4. Các cư sĩ khác.
…..

Quý độc giả nhận sách gửi thư yêu cầu đến địa chỉ email: damlinh.that@gmail.com
Trong thư, vui lòng ghi rõ:
Thư yêu cầu nhận sách NGƯỜI LÁI ĐÒ CỦA CUỘC ĐỜI 
Họ tên (ghi đầy đủ có dấu tiếng Việt (tại Việt Nam), tên theo hộ chiếu (ngoài Việt Nam)):
Địa chỉ: (ghi đầy đủ số nhà, tên đường, tên phường, tên quận, tên thành phố hay tỉnh thành (tại Việt Nam)/ theo quy định nước sở tại (ngoài Việt Nam))
Số điện thoại (ghi đầy đủ mã vùng nếu có):
Địa chỉ email (nếu có):
Số lượng (tối đa 20 cuốn):
Thư yêu cầu gửi sách vui lòng gửi trước ngày 30/06/2023. Sách sẽ được gửi đi bắt đầu từ ngày 1/7/2023.
Do số lượng có hạn nên sách được gửi đi theo thứ tự ưu tiên đối tượng được ghi ở trên.
Sách sẽ được gửi qua đường bưu điện theo thông tin địa chỉ Quí vị cung cấp.
Chân thành cám ơn Quí vị đã dành chút ít thời gian đọc thông báo này.
Kính chúc Quí vị an lạc và thảnh thơi.
Chúng con xin hồi hướng công đức này đến cho BA MẸ ở hiện tại và mười phương, chúng sinh ở hiện tại và mười phương, đều trọn thành Phật đạo trong phút giây hiện tại.
Nguyện cho hòa bình dàn trải khắp muôn nơi.
Cư sĩ Diệu Nhung
Các Cư sĩ khác
Đàm Linh Thất
Sống trong thực tại – Bình yên tự tâm

 

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2020

Thông báo tặng sách THIỀN MÔN NHẬT TỤNG - TẬP 3 Thông báo tặng sách THIỀN MÔN NHẬT TỤNG Tập 3 – 2020 (Lưu hành nội bộ) 


Cư sĩ Diệu Nhung và các Cư sĩ khác hùn phước ấn tống và gửi tặng sách THIỀN MÔN NHẬT TỤNG (tập 3, lưu hành nội bộ) cho các đối tượng sau đây:

1. Độc giả người Việt đang sinh sống và làm việc trong và ngoài VIỆT NAM.

2. Các tu sĩ Phật giáo người Việt không phân biệt tông phái.

3. Các cư sĩ người Việt đang nghiên cứu và thực tập Phật giáo.

4. Các cư sĩ khác.


Quý độc giả nhận sách gửi thư yêu cầu đến địa chỉ email: damlinh.that@gmail.com

Trong thư, vui lòng ghi rõ:

Thư yêu cầu nhận sách THIỀN MÔN NHẬT TỤNG – TẬP 3

Họ tên (ghi đầy đủ có dấu tiếng Việt (tại Việt Nam), tên theo hộ chiếu (ngoài Việt Nam)):

Địa chỉ: (ghi đầy đủ số nhà, tên đường, tên phường, tên quận, tên thành phố hay tỉnh thành (tại Việt Nam)/ theo quy định nước sở tại (ngoài Việt Nam))

Số điện thoại (ghi đầy đủ mã vùng nếu có):

Địa chỉ email (nếu có):

Số lượng (tối đa 35 cuốn (địa chỉ tại Việt Nam)/ tối đa 30 cuốn (địa chỉ ngoài Việt Nam):

Thư yêu cầu gửi sách vui lòng gửi trước ngày 6/3/2021. Sách sẽ được gửi đi bắt đầu từ ngày 7/3/2021.

Do số lượng có hạn nên sách được gửi đi theo thứ tự ưu tiên đối tượng được ghi ở trên.

Sách sẽ được gửi qua đường bưu điện theo thông tin địa chỉ Quí vị cung cấp.

Chân thành cám ơn Quí vị đã dành chút ít thời gian đọc thông báo này.

Kính chúc Quí vị an lạc và thảnh thơi.

Chúng con xin hồi hướng công đức này đến cho BA MẸ ở hiện tại và mười phương, chúng sinh ở hiện tại và mười phương, đều trọn thành Phật đạo trong phút giây hiện tại.

Nguyện cho hòa bình và sức khỏe dàn trải khắp muôn nơi.

Cư sĩ Diệu Nhung

Các Cư sĩ khác

Đàm Linh Thất

Sống trong thực tại – Bình yên tự tâm

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2020

Thông báo tặng sách LUYỆN DỊCH TIẾNG ANH PHẬT GIÁO (tái bản)

Không có mô tả ảnh.

Thông báo tặng sách LUYỆN DỊCH TIẾNG ANH PHẬT GIÁO (tái bản lần thứ 2)

Cư sĩ Diệu Nhung và các Cư sĩ khác hùn phước ấn tống và gửi tặng sách LUYỆN DỊCH TIẾNG ANH PHẬT GIÁO (tái bản lần 2) cho các đối tượng sau đây:
1. Độc giả người Việt đang sinh sống và làm việc trong và ngoài VIỆT NAM.
2. Các tu sĩ Phật giáo người Việt không phân biệt tông phái.
3. Các cư sĩ người Việt đang nghiên cứu và thực tập Phật giáo.
4. Các cư sĩ khác.

Quý độc giả nhận sách gửi thư yêu cầu đến địa chỉ email: damlinh.that@gmail.com
Trong thư, vui lòng ghi rõ:
Thư yêu cầu nhận sách LUYỆN DỊCH TIẾNG ANH PHẬT GIÁO
Họ tên (ghi đầy đủ có dấu tiếng Việt (tại Việt Nam), tên theo hộ chiếu (ngoài Việt Nam)):
Địa chỉ: (ghi đầy đủ số nhà, tên đường, tên phường, tên quận, tên thành phố hay tỉnh thành (tại Việt Nam)/ theo quy định nước sở tại (ngoài Việt Nam))
Số điện thoại (ghi đầy đủ mã vùng nếu có):
Địa chỉ email (nếu có):
Số lượng (tối đa 30 cuốn (địa chỉ tại Việt Nam)/ tối đa 25 cuốn (địa chỉ ngoài Việt Nam):
Thư yêu cầu gửi sách vui lòng gửi trước ngày 6/10/2020. Sách sẽ được gửi đi bắt đầu từ ngày 7/10/2020.
Do số lượng có hạn nên sách được gửi đi theo thứ tự ưu tiên đối tượng được ghi ở trên.
Sách sẽ được gửi qua đường bưu điện theo thông tin địa chỉ Quí vị cung cấp.
Chân thành cám ơn Quí vị đã dành chút ít thời gian đọc thông báo này.
Kính chúc Quí vị an lạc và thảnh thơi.
Chúng con xin hồi hướng công đức này đến cho BA MẸ ở hiện tại và mười phương, chúng sinh ở hiện tại và mười phương, đều trọn thành Phật đạo trong phút giây hiện tại.
Nguyện cho hòa bình và sức khỏe dàn trải khắp muôn nơi.
Cư sĩ Diệu Nhung
Các Cư sĩ khác
Đàm Linh Thất
Sống trong thực tại – Bình yên tự tâm


Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2020

Thông báo tặng sách BIỂU HIỆN CỦA TÌNH THƯƠNG VIÊN MÃN

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Thông báo tặng sách BIỂU HIỆN CỦA TÌNH THƯƠNG VIÊN MÃN

Cư sĩ Diệu Nhung và các Cư sĩ khác hùn phước ấn tống và gửi tặng sách BIỂU HIỆN CỦA TÌNH THƯƠNG VIÊN MÃN cho các đối tượng sau đây:
1. Độc giả người Việt đang sinh sống và làm việc trong và ngoài VIỆT NAM.
2. Các tu sĩ Phật giáo người Việt không phân biệt tông phái.
3. Các cư sĩ người Việt đang nghiên cứu và thực tập Phật giáo.
4. Các cư sĩ khác.

Quý độc giả nhận sách gửi thư yêu cầu đến địa chỉ email: damlinh.that@gmail.com
Trong thư, vui lòng ghi rõ:
Thư yêu cầu nhận sách BIỂU HIỆN CỦA TÌNH THƯƠNG VIÊN MÃN
Họ tên (ghi đầy đủ có dấu tiếng Việt (tại Việt Nam), tên theo hộ chiếu (ngoài Việt Nam)):
Địa chỉ: (ghi đầy đủ số nhà, tên đường, tên phường, tên quận, tên thành phố hay tỉnh thành (tại Việt Nam)/ theo quy định nước sở tại (ngoài Việt Nam))
Số điện thoại (ghi đầy đủ mã vùng nếu có):
Địa chỉ email (nếu có):
Số lượng (tối đa 25 cuốn (địa chỉ tại Việt Nam)/ tối đa 20 cuốn (địa chỉ ngoài Việt Nam):
Thư yêu cầu gửi sách vui lòng gửi trước ngày 30/9/2020. Sách sẽ được gửi đi bắt đầu từ ngày 1/10/2020.
Do số lượng có hạn nên sách được gửi đi theo thứ tự ưu tiên đối tượng được ghi ở trên.
Sách sẽ được gửi qua đường bưu điện theo thông tin địa chỉ Quí vị cung cấp.
Chân thành cám ơn Quí vị đã dành chút ít thời gian đọc thông báo này.
Kính chúc Quí vị an lạc và thảnh thơi.
Chúng con xin hồi hướng công đức này đến cho BA MẸ ở hiện tại và mười phương, chúng sinh ở hiện tại và mười phương, đều trọn thành Phật đạo trong phút giây hiện tại.
Nguyện cho hòa bình và sức khỏe dàn trải khắp muôn nơi.
Cư sĩ Diệu Nhung
Các Cư sĩ khác
Đàm Linh Thất
Sống trong thực tại – Bình yên tự tâm


Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Thông báo tặng sách ÁP DỤNG TINH THẦN PHẬT GIÁO XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Trong hình ảnh có thể có: hoa và văn bản

Thông báo tặng sách 
ÁP DỤNG TINH THẦN PHẬT GIÁO XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 

Cư sĩ Diệu Nhung, cư sĩ Nguyên Phước Độ, cư sĩ Trang Đài, cư sĩ Võ Trí Cao, cư sĩ Võ Danh, và các Cư sĩ khác hùn phước ấn tống và gửi tặng sách Áp dụng tinh thần Phật giáo xây dựng Văn hóa doanh nghiệp cho các đối tượng sau đây:

1. Độc giả người Việt đang sinh sống và làm việc trong và ngoài VIỆT NAM.
2. Các tu sĩ Phật giáo người Việt không phân biệt tông phái.
3. Các cư sĩ người Việt đang nghiên cứu và thực tập Phật giáo.
4. Các doanh nhân, nhân viên văn phòng và sinh viên khối kinh tế
5. Các cư sĩ khác.

Quý độc giả nhận sách gửi thư yêu cầu đến địa chỉ email: damlinh.that@gmail.com
Trong thư, vui lòng ghi rõ:

Thư yêu cầu nhận sách ÁP DỤNG TINH THẦN PHẬT GIÁO XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Họ tên (ghi đầy đủ có dấu tiếng Việt (tại Việt Nam), tên theo hộ chiếu (ngoài Việt Nam)):
Địa chỉ: (ghi đầy đủ số nhà, tên đường, tên phường, tên quận, tên thành phố hay tỉnh thành (tại Việt Nam)/ theo quy định nước sở tại (ngoài Việt Nam))
Số điện thoại (ghi đầy đủ mã vùng nếu có):
Địa chỉ email (nếu có):
Số lượng (tối đa 20 cuốn (địa chỉ tại Việt Nam)/ tối đa 14 cuốn (địa chỉ ngoài Việt Nam):

Thư yêu cầu gửi sách vui lòng gửi trước ngày 16/6/2019. Sách sẽ được gửi đi bắt đầu từ ngày 17/6/2019.

Do số lượng có hạn nên sách được gửi đi theo thứ tự ưu tiên đối tượng được ghi ở trên.

Sách sẽ được gửi qua đường bưu điện theo thông tin địa chỉ Quí vị cung cấp.

Chân thành cám ơn Quí vị đã dành chút ít thời gian đọc thông báo này.

Kính chúc Quí vị an lạc và thảnh thơi.

Chúng con xin hồi hướng công đức này đến cho BA MẸ ở hiện tại và mười phương, chúng sinh ở hiện tại và mười phương, đều trọn thành Phật đạo trong phút giây hiện tại.
Nguyện cho hòa bình dàn trải khắp muôn nơi.

Cư sĩ Diệu Nhung
Các Cư sĩ khác

Đàm Linh Thất
Sống trong thực tại – Bình yên tự tâm

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018

Thông báo tặng sách TỪ BI TRÊN VẠN NẺO ĐƯỜNG

Trang bìa - Từ bi trên vạn nẻo đường

Thông báo tặng sách TỪ BI TRÊN VẠN NẺO ĐƯỜNG (Sức mạnh của sự tinh tấn)

Cư sĩ Diệu Nhung, cư sĩ Nguyên Phước Độ, cư sĩ Trang Đài, và các Cư sĩ khác hùn phước ấn tống và gửi tặng sách TỪ BI TRÊN VẠN NẺO ĐƯỜNG cho các đối tượng sau đây:

1. Độc giả người Việt đang sinh sống và làm việc trong và ngoài VIỆT NAM.
2. Các tu sĩ Phật giáo người Việt không phân biệt tông phái.
3. Các cư sĩ người Việt đang nghiên cứu và thực tập Phật giáo.
4. Các cư sĩ khác.

Quý độc giả nhận sách gửi thư yêu cầu đến địa chỉ email: damlinh.that@gmail.com
Trong thư, vui lòng ghi rõ:

Thư yêu cầu nhận sách TỪ BI TRÊN VẠN NẺO ĐƯỜNG

Họ tên (ghi đầy đủ có dấu tiếng Việt (tại Việt Nam), tên theo hộ chiếu (ngoài Việt Nam)):
Địa chỉ: (ghi đầy đủ số nhà, tên đường, tên phường, tên quận, tên thành phố hay tỉnh thành (tại Việt Nam)/ theo quy định nước sở tại (ngoài Việt Nam))
Số điện thoại (ghi đầy đủ mã vùng nếu có):
Địa chỉ email (nếu có):
Số lượng (tối đa 20 cuốn (địa chỉ tại Việt Nam)/ tối đa 13 cuốn (địa chỉ ngoài Việt Nam):


Thư yêu cầu gửi sách vui lòng gửi trước ngày 16/12/2018. Sách sẽ được gửi đi bắt đầu từ ngày 17/12/2018.

Do số lượng có hạn nên sách được gửi đi theo thứ tự ưu tiên đối tượng được ghi ở trên.

Sách sẽ được gửi qua đường bưu điện theo thông tin địa chỉ Quí vị cung cấp.

Chân thành cám ơn Quí vị đã dành chút ít thời gian đọc thông báo này.

Kính chúc Quí vị an lạc và thảnh thơi.

Chúng con xin hồi hướng công đức này đến cho BA MẸ ở hiện tại và mười phương, chúng sinh ở hiện tại và mười phương, đều trọn thành Phật đạo trong phút giây hiện tại.
Nguyện cho hòa bình dàn trải khắp muôn nơi.

Cư sĩ Diệu Nhung
Các Cư sĩ khác

Đàm Linh Thất
Sống trong thực tại – Bình yên tự tâm

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2018

Thông báo tặng sách BẢO HIỂM TÂM

Bảo hiểm tâm

Thông báo tặng sách BẢO HIỂM TÂM (Thực tập niệm tâm)

Cư sĩ Diệu Nhung, cư sĩ Minh An, cư sĩ Trang Đài, và các Cư sĩ khác hùn phước ấn tống và gửi tặng sách BẢO HIỂM TÂM cho các đối tượng sau đây:

1. Độc giả người Việt đang sinh sống và làm việc trong và ngoài VIỆT NAM.
2. Các tu sĩ Phật giáo người Việt không phân biệt tông phái.
3. Các cư sĩ người Việt đang nghiên cứu và thực tập Phật giáo.
4. Các cư sĩ khác.

Quý độc giả nhận sách gửi thư yêu cầu đến địa chỉ email: damlinh.that@gmail.com
Trong thư, vui lòng ghi rõ:

Thư yêu cầu nhận sách BẢO HIỂM TÂM

Họ tên (ghi đầy đủ có dấu tiếng Việt (tại Việt Nam), tên theo hộ chiếu (ngoài Việt Nam)):
Địa chỉ: (ghi đầy đủ số nhà, tên đường, tên phường, tên quận, tên thành phố hay tỉnh thành (tại Việt Nam)/ theo quy định nước sở tại (ngoài Việt Nam))
Số điện thoại (ghi đầy đủ mã vùng nếu có):
Địa chỉ email (nếu có):
Số lượng (tối đa 20 cuốn (địa chỉ tại Việt Nam)/ tối đa 12 cuốn (địa chỉ ngoài Việt Nam):

Thư yêu cầu gửi sách vui lòng gửi trước ngày 16/12/2018. Sách sẽ được gửi đi bắt đầu từ ngày 17/12/2018.

Do số lượng có hạn nên sách được gửi đi theo thứ tự ưu tiên đối tượng được ghi ở trên.

Sách sẽ được gửi qua đường bưu điện theo thông tin địa chỉ Quí vị cung cấp.

Chân thành cám ơn Quí vị đã dành chút ít thời gian đọc thông báo này.

Kính chúc Quí vị an lạc và thảnh thơi.

Chúng con xin hồi hướng công đức này đến cho BA MẸ ở hiện tại và mười phương, chúng sinh ở hiện tại và mười phương, đều trọn thành Phật đạo trong phút giây hiện tại.
Nguyện cho hòa bình dàn trải khắp muôn nơi.

Cư sĩ Diệu Nhung
Các Cư sĩ khác

Đàm Linh Thất
Sống trong thực tại – Bình yên tự tâm
Chú ý: Tất cả sách đều được tặng miễn phí, không bán 


Xem thêm tại: https://sachtgminhthanh.wordpress.com/ 

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2018

Thông báo tặng sách HẠT MƯA BAY LÊN


Trang bìa - Hạt mưa bay lên
 Thông báo tặng sách HẠT MƯA BAY LÊN (Phương pháp quán chiếu)

Cư sĩ Diệu Nhung, cư sĩ Minh An, cư sĩ Trang Đài, cư sĩ Nguyên Phước Độ, cư sĩ Nguyễn Thị Đẹp, cư sĩ Đoan Trang, cư sĩ Đăng Khoa và Chi, cư sĩ Vô Danh và các Cư sĩ khác hùn phước ấn tống và gửi tặng sách HẠT MƯA BAY LÊN cho các đối tượng sau đây:

1. Độc giả người Việt đang sinh sống và làm việc trong và ngoài VIỆT NAM.
2. Các tu sĩ Phật giáo người Việt không phân biệt tông phái.
3. Các cư sĩ người Việt đang nghiên cứu và thực tập Phật giáo.
4. Các cư sĩ khác.
…..

Quý độc giả nhận sách gửi thư yêu cầu đến địa chỉ email: damlinh.that@gmail.com
Trong thư, vui lòng ghi rõ:

Thư yêu cầu nhận sách HẠT MƯA BAY LÊN

Họ tên (ghi đầy đủ có dấu tiếng Việt (tại Việt Nam), tên theo hộ chiếu (ngoài Việt Nam)):
Địa chỉ: (ghi đầy đủ số nhà, tên đường, tên phường, tên quận, tên thành phố hay tỉnh thành (tại Việt Nam)/ theo quy định nước sở tại (ngoài Việt Nam))
Số điện thoại (ghi đầy đủ mã vùng nếu có):
Địa chỉ email (nếu có):
Số lượng (tối đa 20 cuốn (địa chỉ tại Việt Nam)/ tối đa 11 cuốn (địa chỉ ngoài Việt Nam):

Thư yêu cầu gửi sách vui lòng gửi trước ngày 8/9/2018. Sách sẽ được gửi đi bắt đầu từ ngày 9/9/2018.

Do số lượng có hạn nên sách được gửi đi theo thứ tự ưu tiên đối tượng được ghi ở trên.

Sách sẽ được gửi qua đường bưu điện theo thông tin địa chỉ Quí vị cung cấp.

Chân thành cám ơn Quí vị đã dành chút ít thời gian đọc thông báo này.

Kính chúc Quí vị an lạc và thảnh thơi.

Chúng con xin hồi hướng công đức này đến cho BA MẸ ở hiện tại và mười phương, chúng sinh ở hiện tại và mười phương, đều trọn thành Phật đạo trong phút giây hiện tại.
Nguyện cho hòa bình dàn trải khắp muôn nơi.

Cư sĩ Diệu Nhung
Các Cư sĩ khác

Đàm Linh Thất
Sống trong thực tại – Bình yên tự tâm

Xem thêm tại: https://sachtgminhthanh.wordpress.com/